QuattroVox I


De QuattroVox-I  kan een ISDN-2 aansluiting omzetten naar vier analoge-toestel aansluitingen.
Voor bijvoorbeeld 2 telefoons  een fax en een analoog modem, hiervan kunnen 2 poorten gelijktijdig gebruikt worden.
U kunt voor elke poort een eigen telefoonnummer toewijzen.
Deze nummers kunt u vinden op de KPN aansluitbrief.


Leeg maken van vorige programmering (Reset):

Steek een toestel op poort 1 en toets :

*89*1234*1234*1234#
De programmering is nu leeg en de PIN is nu '0000' (4x nul)

Wijzigen pin:

*87*oude-pin*nieuwe-pin*nieuwe-pin#

Telefoonnummers toewijzen :
Per poort kunt u 3 nummer toewijzen.

Toets: *87*pin#    (wacht op toon)
Toets: *XY*tel#   (wacht op toon en leg hoorn neer)

X = poort nummer (1,2,3 of 4)
Y = positienummer (1,2 of 3)
tel = toelefoon nummer ZONDER netnummer voor die poort


Voorbeeld (1 nummer per poort) :

Tel-nummer = 020-1234500
Faxnummer = 020-1234501
Telefoon moet over gaan op poort 1,2,3 en fax alleen op poort 4.

Toets :
*87*pin#
*11*1234500#        (poort1)
*21*1234500#        (poort2)
*31*1234500#        (poort3)
*41*1234501#        (poort4)


Direct een buitenlijn (geen nul hoeven draaien):

*81*XY#

X = poortnummer
Y = 1 voor directie buitenlijn
Y = 0 voor eerst internelijn


Voorbeeld (poort 4 een directie buitenlijn):

*87*pin#
*81*41#

Nummerweergave aanzetten (alleen op poort 1 kan dit):

*88*1X#

X = 0 NummerWeergave uit
X = 1 NummerWeergave aan


Voorbeeld (NummerWeergave aan op poort 1):

*87*pin#
*88*11#


QuattroVox II

De QuattroVox II is op veel punten gelijk aan de QuattroVox I met als extra.

* Poort instellen op Telefoon/Fax of Modem.
* Belsignaal intern/extren wijzigen
* Wachtstand via haak-contact
* Wissel gesprek aan/uit

Poort instellen voor Tel, Fax of modem:
in de Fax/Modem stand gaat deze niet over bij een groeps oproep.

*87*pin#
*89*XY#


X = poortnummer
Y = 0 Combi-apparaat
Y = 2 Fax of Modem

Belsignaal wijzigen:

*87*pin#
*84*XY#


X = poortnummer
Y = 0 verschil tussen binnen en buitenlijn
Y = 1 GEEN verschil tussen binnen en buitenlijn

Wachtstand instellen:

*87*pin#
*82*XY#


X = poortnummer
Y = 0 flash-toest
Y = 1 haak-contact

WisselGesprek instellen:

*87*pin#
*85*XY#


X = poortnummer
Y = 0 interval maantoon
Y = 1 eenmalige maantoon
Y = 2 geen WisselGesprek (er mag dan maar 1 poort op dit telnummer zijn)


QuattroVox III

De QuattroVox III  is op veel punten gelijk aan de QuattroVox II met als extra.

* NummerWeergave op alle poorten.

Nummerweergave instellen:

*87*pin#
*88*XY#


X = Poortnummer
Y = 1 aan
Y = 0 uit

bron : www.dova.nl