DuoVox

De DuoVox kan een ISDN-2 aansluiting omzetten naar twee analoge-toestel aansluitingen.
Voor bijvoorbeeld een telefoon en een fax, deze kunnen dan ook gelijktijdig gebruikt worden.


Leeg maken van vorige programmering (Reset):

Steek een toestel op poort 1 en toets :

*4711 4711 4711*
De programmering is nu leeg en de PIN is nu '00000' (5x nul)

Wijzigen pin:

*90*oude-pin*nieuwe-pin*nieuwe-pin#    Laatste Type Versie 1.6 of hoger
*90*oude-pin*nieuwe-pin#                       
Oudere Type

Nummer toewijzen op poort 1:

* Toestel aansluiten op poort 1
* Toets : *01*pin*telnummer ZONDER netnummer#

 Nummer toewijzen op poort 2:

* Toestel aansluiten op poort 2
* Toets :
*01*pin*telnummer ZONDER netnummer#

Geluidsniveau van de hoorn instellen:
Dit moet ook per poort.

*09*X#

X = 1 geluid zachter (-3,5 dB)
X = 2 normaal (0,0 dB)
X = 3 geluid harder (+2,5 dB)


ISDN-protocol wijzigen:

*91*pin*X#

X = 1 Duits ISDN (1TR6)
X = 2 Europese ISDN (DSS1) voor Nederland

bron : www.dova.nl